B1. Thêm vào giỏ hàng các sản phẩm cần mua

B2. Kiểm tra giỏ hàng trước khi đặt hàng

B3. Tiến hành đặt hàng